INFO

Christian Frost

CALL: SAØDIJ / SMØO

QSL: LoTW or Paper QSL direct or via the bureau (Will answer all recieved QSL´s)

QTH station: Djuro island (EU-084) out in the Stockholm archipelago.

QTH home: Bandhagen, Stockholm.

LOC: JO99ii, IOTA nr: EU-084, Longitude : 18.69324 E (18° 41′ 36” E)
Latitude : 59.3507 N (59° 21′ 3” N)

LIC: November 2007, licensed for “High Power” operation as required

AGE: 48

MAIL: sm0o ( :at: )drfrost.se


Historia, eller hur jag blev radioamatör 🙂 [ENGLISH]

sm3dijsm0o

Det var såhär det började… 🙂
Året är 1972 och undertecknad är 1,5 år.
QTH är Vallgatan 6 i Strömsund, Jämtland.

Det är farsgubben Lars-Åke “Pekka” Persson SM3DIJ som har mig
som “second operator”. Förmodligen tyckte han att jag var mer av
ett QRM som synes på bilden 🙂

Tyvärr gick han SK samma år som jag tog certet, så jag hann aldrig få
ett QSO med honom under egen signal med honom som motstation,
tråkigt nog. Vila i frid !

(För tydlighets skull vill jag poängtera att jag är killen i de röda kalasbyxorna till vänster i bild)

Copyright © 2007-2019 SM0O