SDR

Denna sida är avsedd att innehålla information kring SDR-mottagare, programvara och mina egna experiment. En del kommer dessutom troligen handla om antenner, speciellt gjorda för dessa mottagare då det kan bli aktuellt med diverse mer speciellt anpassade antenner för vissa specialfall.

Min utrustning består idag av både RTL-SDR mottagare modell USB-sticka i olika former, både äldre och nyare. Har även en nyss inköpt mottagare från SDRplay, modell RSP1A. En bra grund att labba med och kan enkelt anslutas till min befintliga antennpark (se station info för detaljer).

Tillsvidare länkar jag till denna artikel!