FÖRELÄSNINGAR

Radio från 3:e våningen.  – Föreläsning hos SK0QO 20160907

Artikeln som föreläsningen bygger på hittar du här: vaning3

QRM-eliminatorn från WiMo hittar du här: http://www.wimo.de/ezitune_e.html

Med hjälp av den enkla random-wire tunern jag beskriver på tekniksidorna och den RF-uA meter jag likaledes beskriver kan du enkelt bygga en avstämningsenhet för att skapa en virtuell RF-jord och därmed få bort all RF i ditt shack.

Det finns färdiga ”Virtual Ground” -enheter att köpa, t.ex. denna från MFJ: http://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=mfj-931

Baluner – var, när, hur, varför.  – Föreläsning hos SK0QO 20160309

Bildspelet hittar du här QO20160309

Lite matnyttigt och teori 1 hittar du här Balun and UnUn skrivet av Phil, VK5SRP, läsvärt !

Lite matnyttigt och teori 2 hittar du här basic_baluns skrivet av G3TXQ, läsvärt !

Gamla ritningar och info från tillverkaren Amidon finns här Amidon voltage baluns

 

 

 

 

 

Note:

Copyrigt tillhör skaparen av respektive dokument

Copyrigt by respective owner of content