INFO

Christian Frost

CALL: SAØDIJ / SMØO

QSL: LoTW or Paper QSL via the bureau (Will answer all recieved QSL´s)

QTH: Bandhagen (Stockholm)   or   Djuro island (EU-084)

LOC: JO99ii, EU-084, Longitude : 18.69324 E (18° 41′ 36” E)
Latitude : 59.3507 N (59° 21′ 3” N)

LIC: November 2007

AGE: 45

MAIL: sm0o ( at )drfrost.se


Historia, eller hur jag blev radioamatör 🙂 [ENGLISH]

sm3dijsm0o

Det var såhär det började… 🙂

Året är 1972 och undertecknad är 1,5 år.

QTH är Vallgatan 6 i Strömsund, Jämtland.

Det är farsgubben Lars-Åke ”Pekka” Persson SM3DIJ som har mig

som ”second operator”.

Förmodligen tyckte han att jag var mer av ett QRM som synes 🙂

Tyvärr gick han SK samma år som jag tog certet, så jag hann aldrig få

ett QSO med honom under egen signal med honom som motstation,

tråkigt nog. Vila i frid !

(För tydlighets skull vill jag poängtera att jag är killen i de röda

kalasbyxorna till vänster i bild)

Copyright © 2007-2018 SM0O